Το 2019 ήταν μια σημαντική χρονιά για το δίκτυο συστήματος γρήγορης ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF) για την 40η επέτειό του. Αυτό γιορτάστηκε κατάλληλα με το συνέδριο «Το μόνο που χρειάζεστε είναι το RASFF», στο πλαίσιο του ευρύτερου συνεδρίου για τον νέο Κανονισμό Επίσημου Ελέγχου, τον Δεκέμβριο του 2019.

Ο κανονισμός τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την επομένη της διάσκεψης και εφάρμοσε κυρίως το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών για τον Επίσημο Έλεγχο (IMSOC) 1. Για το RASFF, σήμαινε συγχώνευση του δικτύου Διοικητικής Βοήθειας και Συνεργασίας (AAC) με το δίκτυο RASFF.

Μετά από μια υπουργική διάσκεψη2 μετά το περιστατικό fipronil, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφώνησαν σε 19 ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ κατά της απάτης στα τρόφιμα3. Μετά τη δημιουργία ενιαίων σημείων επαφής (SCP) στα κράτη μέλη και για τα δύο συστήματα το 2018, το AAC φιλοξενήθηκε επιτέλους στην πλατφόρμα iRASFF μαζί με το RASFF τον Οκτώβριο του 2019. Η επιλογή έγινε για την πλήρη ενσωμάτωση των RASFF και AAC έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη «κλιμάκωση» των ειδοποιήσεων μη συμμόρφωσης (ειδοποιήσεις στο δίκτυο AAC) στο δίκτυο RASFF. Για το τέλος του 2020, η Επιτροπή θα επεκτείνει αυτήν την ένταξη στο δίκτυο απάτης τροφίμων, αν και αυτό το δίκτυο θα διατηρήσει την ικανότητά του να λειτουργεί ως «κλειστή κοινότητα».

Αυτή η 40η επέτειος του RASFF συνεπάγεται, λοιπόν, μια συναρπαστική νέα περίοδο στην ιστορία της, όπου η συνεργασία δεν είναι μόνο το κλειδί στο δίκτυο RASFF, αλλά και η συνεργασία επιτρέπεται με άλλα δίκτυα, που χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία RASFF για να ενισχύσουν τη λειτουργία τους , μέσα στην έννοια του IMSOC.

    Ενημερωτικό δελτίο χώρας Rasff 2019

    Ετήσια έκθεση Rasff 2019