Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 22000:2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

06/05/2022 & 09:00 – 17:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

7 ώρες

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

€150 + ΦΠΑ (€28,50)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ

€119

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€59,50

ΤΗΛ

+357 22 317345

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@foodtech.com

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Altantica Miramare Hotel, Limassol

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ GOOGLE
ICAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ
DOWNLOAD SEMINAR INFORMATION

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Παναγιώτης Ανδρέου

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Από το χωράφι του παραγωγού μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή, η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα θέμα που απασχολεί τους καταναλωτές. Η μόλυνση / αλλοίωση από την έλλειψη υγιεινής ή την κακή διαχείριση των τροφίμων οδηγεί στην εξάπλωση βακτηρίων και κατ’ επέκταση ασθενειών, ακόμα και θάνατο.

Ο τρόπος με τον οποίο καλλιεργούνται, μεταφέρονται, παράγονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που δημοσιεύθηκε το αρχικό πρότυπο πριν από μια δεκαετία. Το νέο πρότυπο εξετάζει αυτές τις αλλαγές και στοχεύει να βοηθήσει τους οργανισμούς να μειώσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το νέο πρότυπο ISO 22000:2018 ορίζει τις απαιτήσεις για τους οργανισμούς, προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητά τους ως προς την διασφάλιση της ασφάλειας κατανάλωσης τροφίμων και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης (Food Safety Management System – FSMS), το οποίο περιλαμβάνει αποτελεσματικές διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων.

Σκοπός

Μέσα από την πρωτοποριακή μεθοδολογία εκπαίδευσης που προσφέρει η h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd., οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

1. Κατανοήσουν τις νεες απαιτήσεις και προδιαγραφές του ISO 22000:2018, όπως αυτά θα εφαρμοστούν στον οργανισμό

2. Δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο σχέδιο εφαρμογής με την αναγνώριση των απειλών και ευκαιριων

3. Να κατανοήσουν τη σημασία της Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Ως υπεύθυνος της επιχείρησής θα μάθετε να ερμηνεύετε και να εφαρμόζετε τις βασικές έννοιες και τις αρχές του προτύπου στις υπάρχουσες διαδικασίες του οργανισμού σας, που θα έχει ως αποτέλεσμα να:

1. Αυξήσει την εμπιστοσύνη και ικανοποίηση των πελατών σας μέσω συνεπούς παροχής ασφαλών προϊόντων

2. Συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς

3. Αντιμετώπιση επιχειρηματικών κινδύνων, εστιάζοντας ταυτόχρονα στους επιχειρηματικούς στόχους

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Μέλη της Ομάδας ασφάλειας των Τροφίμων, Τεχνολόγοι Τροφίμων, Υπεύθυνοι Ποιότητας, Υπεύθυνοι Παραγωγής, Αποθήκευσης & Διανομής Τροφίμων

Πρόγραμμα σεμιναρίου

06/05/2022

Ώρα: 09:00 έως 10:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

 • Προσδοκίες από το σεμινάριο
 • Η ανάγκη για τις αλλαγές
 • Νέες νομοθετικές απαιτήσεις
 • Οι απαιτήσεις των πελατών για εφαρμογή συστημάτων

Ώρα: 10:00 έως 11:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

 • Νέα δομή: Υψηλού επιπέδου δομή (High Level Structure) που ορίζεται από το παράρτημα SL και είναι κοινή για όλα τα νέα πρότυπα ISO, διευκολύνοντας έναν οργανισμό στην ενσωμάτωση πολλαπλών Συστημάτων Διαχείρισης
 • Διεργασιακή προσέγγιση με έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των διεργασιών και αλληλεπιδράσεων ώστε να παράγονται τα επιθυμητά αποτελέσματα

Ώρα: 11:00 έως 11:15
Διάρκεια: 0:15 Λεπτά

Ώρα: 11:15 έως 12:15
Διάρκεια: 1:00 Ώρες

 • Προσέγγιση με βάση τη διακινδύνευση ‘Risk Based Thinking’ (HACCP), εισάγεται και η έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου, όπου οι ευκαιρίες αποτελούν επίσης μέρος της έννοιας
 • Κύκλος PDCA
 • Codex Alimentarius. Περιγραφή των εννοιών και διαφορών μεταξύ των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), Λειτουργικών Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων (OPRPs) and Προαπαιτούμενων (PRPs)

Ώρα: 12:15 έως 13:15
Διάρκεια: 1:00 Ώρες

 • Πλαίσιο του οργανισμού 
 • Ηγεσία και Συμμετοχή των εργαζομένων 
 • Σχεδιασμός: Δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών, τους στόχους και τα σχέδια για την επίτευξή τους
 • Υποστήριξη: Τους πόρους που απαιτούνται για το ΣΔΑΤ, την ικανότητα του προσωπικού και την επίγνωση του, την επικοινωνία και τις τεκμηριωμένες πληροφορίες 

Ώρα: 13:15 έως 13:45
Διάρκεια: 0:30 Λεπτά

Ώρα: 13:45 έως 14:45
Διάρκεια: 1:00 Ώρες

 • Λειτουργία: Επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος Προαπαιτούμενων (PRPs) 
 • Σύστημα ιχνηλασιμότητας, αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  
 • Έλεγχος κινδύνων (Hazard control): Ενημέρωση των πληροφοριών που καθορίζουν προαπαιτούμενα και το σχέδιο ελέγχου κινδύνων (hazard control plan) 

Ώρα: 14:45 έως 15:45
Διάρκεια: 1:00 Ώρες

 • Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης  
 • Επαλήθευση που σχετίζεται με τα προαπαιτούμενα και το σχέδιο ελέγχου κινδύνων  
 • Έλεγχος μη συμμορφώσεων προϊόντος και διεργασιών 
 • Εκτίμηση της Επίδοσης / Ευπαθείας: Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκόπηση από την διοίκηση 
 • Βελτίωση: Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες, ενημέρωση, συνεχής βελτίωση 

Ώρα: 15:45 έως 16:00
Διάρκεια: 0:15 Λεπτά

Ώρα: 16:00 έως 17:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρες

 • Τεχνικές αναγνώρισης των απαιτήσεων καταγραφής (Παραδείγματα – Δέντρο Αποφάσεων – Food Safety Risk Assessmnet) 
 • Προσδιορισμός απαιτήσεων τεκμηρίωσης στο Πρότυπο ISO 22000:2018 
 • Οι παράγοντες επιτυχίας για την τήρηση του συστήματος  
 • Προβλήματα με την καταγραφή και την τήρηση 
 • Συζήτηση και αξιολόγηση του σεμιναρίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Το ΦΠΑ υπολογίζεται επί του αρχικού προ επιδοτούμενου ποσού
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό της συμμετοχής σας στο πλήρες ύψος της.
 • Όροι πληρωμής: Τα πλήρη δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές.