Εκτίμηση Κινδύνων / Σχέδια Δράσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

27 & 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

09:00 – 17:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

14 ώρες

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

€350 + ΦΠΑ (€66,50)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ

€238

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€178,50

ΤΗΛ

+357 22 317345

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@foodtech.com

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

LORDOS BEACH HOTEL, ΛΑΡΝΑΚΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ GOOGLE
ICAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ
DOWNLOAD SEMINAR INFORMATION

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Παναγιώτης Ανδρέου

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του πλαισίου και των οδηγιών για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Είναι το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για την σχεδίαση και εφαρμογή ή αξιολόγηση του προγράμματος επέμβασης και προστατευτικών μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Η εκτίμηση επαγγελματικού ή εργασιακού κινδύνου είναι η συνδυασμένη προσπάθεια των εργαζομένων του προσωπικού ασφαλείας και της διεύθυνσης ή του εργοδότη να αποφασίσουν για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων αναφορικά με τους κινδύνους του εργασιακού χώρου. Τα σχέδια δράσης υλοποιούνται για την μαζική προστασία του προσωπικού από ενδεχόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως φωτιά, σεισμό, πλημμύρες.

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση που διεξάχθηκε η αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων κατά το έτος 2017 σε σύγκριση με το έτος 2016 οφειλόταν βασικά στην αύξηση που παρατήηθηκε στους πιο κάτω τομείς οικονομική δραστηριότητας:

α) Κατασκευές
β) Μεταφορές – Αποθήκευση
γ) Ξενοδοχεία – Εστιατόρια

Σκοπός

Βασικό δικαίωμα όλων των εργαζόμενων είναι η εργασία σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι εργοδότες και οι εργοδοτούμενοι της εταιρίας για την αναγνώριση και εκτίμηση κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον τα μέτρα προστασίας και τις απαιτήσεις για την ετοιμασία των σχεδίων δράσης που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος αναμένεται ότι οι εκπαιδευόμενοι θα:

1. Eίναι ικανοί να εντοπίζουν τους κινδύνους στο εργασιακό τους περιβάλλον.

2. Λαμβάνουν πρακτικά μέτρα προστασίας και διόρθωσης για μείωση της επικινδυνότητας

3. Κατανοήσουν τις απαιτήσεις για την ετοιμασία των σχεδίων δράσης που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

4. Κατανοήσουν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του νόμου όπως αυτός θα εφαρμοστεί στην εταιρία

5. Δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο σχέδιο δράσης

6. Θα κατανοήσουν τη σημασία της υγείας και ασφάλειας για τους πελάτες και το προσωπικό της εταιρίας

7. Θα αντιληφθούν την σημαντικότητα της εφαρμογής του νόμου

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Λειτουργεί Ασφαλείας και Υγείας, Μέλη της Επιτροπής Ασφαλείας και Υγείας, Μηχανολόγοι, Υπεύθυνοι Συντήρησης, Υπεύθυνοι Τμημάτων, Τεχνικοί Εργαστηρίων

Πρόγραμμα σεμιναρίου

27/06/2022 – 1Η ΜΕΡΑ

Ώρα: 09:00 έως 11:00
Διάρκεια: 2:00 Ώρες

 • Συστάσεις και στόχοι του σεμιναρίου
 • Εκτίμηση κινδύνου και ευρωπαϊκές οδηγίες | Κυπριακή Νομοθεσία
 • Εργαστήριο “απαιτούμενες άδειες”

Ώρα: 11:00 έως 11:15
Διάρκεια: 0:15 Λεπτά

Ώρα: 11:15 έως 13:15
Διάρκεια: 2:00 Ώρες

 • Από ποιον πρέπει να διενεργείτε η εκτίμηση
 • Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου και η ανάγκη εκτίμησης κινδύνου
 • Μεθοδολογία μιας εκτίμησης κινδύνου

Ώρα: 13:15 έως 13:45
Διάρκεια: 0:30 Λεπτά

Ώρα: 13:45 έως 15:45
Διάρκεια: 2:00 Ώρες

 • Ανάλυση κινδύνου.
 • Αρχές μείωσης του κινδύνου (ALARP & SFARP).
 • Εργαστήριο: Αναγνώριση και ετοιμασία λίστας κινδύνων που αναγνωρίσθηκαν.

Ώρα: 15:45 έως 16:00
Διάρκεια: 0:15 Λεπτά

Ώρα: 16:00 έως 17:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρες

 • Αναγνώριση των συνεπειών.
 • Διαχείριση / έλεγχος και μείωση των κινδύνων.
 • Διαδικασία εκτίμησης κινδύνου. Επεξήγηση δυο τρόπων.
 • Παραδείγματα καταστάσεων και δραστηριοτήτων εργασίας που απαιτούν εκτίμηση κινδύνου.

28/06/2022 – 2Η ΜΕΡΑ

Ώρα: 09:00 έως 11:00
Διάρκεια: 2:00 Ώρες

 • Παραδείγματα κινδύνων από τον εργασιακό περιβάλλον

Ώρα: 11:00 έως 11:15
Διάρκεια: 0:15 Λεπτά

Ώρα: 11:15 έως 13:15
Διάρκεια: 2:00 Ώρες

 • Ορισμοί και αναγνώριση πηγών κινδύνου
 • Τεχνική εκτίμησης κινδύνου
 • Τρόπου αντιμετώπισης, ελέγχου, μείωσης ή εξάλειψης κινδύνου
 • Προστατευτικά και προληπτικά μέτρα
 • Υποβολή ερωτήσεων – Συζήτηση

Ώρα: 13:15 έως 13:45
Διάρκεια: 0:30 Λεπτά

Ώρα: 13:45 έως 15:45
Διάρκεια: 2:00 Ώρες

 • Ομαδική άσκηση εκτίμησης κινδύνων
 • Αξιολόγηση και συζήτηση αποτελεσμάτων άσκησης
 • Εγκατάσταση και βελτίωση του συστήματος

Ώρα: 15:45 έως 16:00
Διάρκεια: 0:15 Λεπτά

Ώρα: 16:00 έως 17:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

 • Ορισμοί και αναγνώριση πηγών κινδύνου
 • Τεχνική εκτίμησης κινδύνου
 • Τρόπου αντιμετώπισης, ελέγχου, μείωσης ή εξάλειψης κινδύνου
 • Προστατευτικά και προληπτικά μέτρα
 • Υποβολή ερωτήσεων – Συζήτηση
 • Ομαδική άσκηση εκτίμησης κινδύνων
 • Αξιολόγηση και συζήτηση αποτελεσμάτων άσκησης
 • Εγκατάσταση και βελτίωση του συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Το ΦΠΑ υπολογίζεται επί του αρχικού προ επιδοτούμενου ποσού
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό της συμμετοχής σας στο πλήρες ύψος της.
 • Όροι πληρωμής: Τα πλήρη δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές.