ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

02-03 Φεβρουαριου, 2022 – 09:00 π.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

12 ώρες

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

€250 + ΦΠΑ 47.50

ΕΠΙΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ

€204

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ- 93.50

ΤΗΛ

+357 22 317345

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

sec1@foodtech.com.cy- p.andreou@foodtech.com.cy

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

NICOSIA

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ GOOGLE
ICAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι αληθινές στρατηγικές κρίσεις δεν συμβαίνουν καθημερινά –  είναι ασυνήθιστα γεγονότα  που   απειλούν  την   φήμη,  τα εμπορικά και στρατηγικά συμφέροντα ενός οργανισμού.    Η    ανταπόκριση   στην   κρίση είναι συχνά μια καθοριστική στιγμή στη σταδιοδρομία  των   ηγετών,  των   ομάδων και του  ευρύτερου οργανισμού.

Είναι  σημαντικό  για  εναν οργανισμό- εταιρεία  να διαχωρίσει  τις  στρατηγικές  κρίσεις,  τα έκτακτα περιστατικά και τα  συμβάντα.  H σωστή   εκπαίδευση   είναι   απαραίτητη   για όλες τις περιπτώσεις.

Οι  καταστάσεις  έκτακτης ανάγκης  ή συμβάντα έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς  μας.    Ακόμη    περισσότερο στο   χώρο  εργασίας  και στο   τομέα  των τροφίμων  και ποτών,  δεδομένου ότι είναι ο τόπος  όπου  περνάμε  ένα   σημαντικό  μέρος του  χρόνου μας  και εκτελούμε διάφορες – εν δυνάμει επικίνδυνες – δραστηριότητες.

Δυστυχώς, η σκληρή πραγματικότητα είναι πως άν και σπάνια, σε κάθε δεδομένη στιγμή, μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι μια στρατηγική κρίση: μια τρομοκρατική επίθεση, απειλή βόμβας, οπλισμένο εισβολέα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, βία, εκβιασμό, αυτοκτονία, τραυματισμό ή θάνατο στις εγκαταστάσεις, δηλητηρίαση ή ακόμα και μια τεχνολογική δυσλειτουργία, όπως μια χημική διαρροή. Τα προαναφερθέντα μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία σας, τους υπαλλήλους σας ή τους συνανθρώπους σας. Σε αυτή την δύσκολη στιγμή, θα χρειαστείτε μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη και ψύχραιμη Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για να χειριστεί τόσο το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης όσο και τα μέσα ενημέρωσης. Η σωστή εκπαίδευση και εξοικείωση της ομάδας μιας επιχείρησης, με βιωματικά εργαστήρια και εικονικά περιστατικά είναι το κλειδί της επιβίωσης της επιχείρησης του καλού ονόματος του brand σας κατά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Η κρίση στο τομέα των τροφίμων είναι πραγματικότητα τόσο για την Κύπρο όσο και το εξωτερικό  (θυμηθείτε το γάλα με μελαμίνη στην Κίνα, νερό με ψευδομονάδες, γάλα με αφλατοξίνες, λεγεωνέλλα, φυτοφάρμακα στα μακαρόνια, δηλητηρίαση από ληγμένο ρύζι), οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν τις σωστές διαδικασίες πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και αποκατάστασης μετά από αυτές.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να θέσει τις βάσεις για την ετοιμασία των εταιρειών για τη επιτυχή αντιμετώπιση των κρίσεων με παραδείγματα από πρόσφατες περιπτώσεις και εικονικές ανακλήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον, ούτως ώστε να προληφθούν καταστάσεις κρίσεως οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα, ή η δημοσιοποίηση ενός γεγονότος στον τύπο με αποτέλεσμα τη δυσφήμιση της εταιρείας είτε την απώλεια πελατών.

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος αναμένεται ότι οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν:

1.Κατανοήσετε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για θέµατα διαχείρισης κρίσεων και για τη διαδικασία της ανιχνευσιµότητας ή Ιχνηλασιµοτητα (traceability) η οποία επιτρέπει τη γρήγορη ανάκληση των µη συµµορφούµενων προϊόντων

2.Προσδιορίσετε τη µεθοδολογία αντιµετώπισης των αρµοδίων αρχών και των µέσων µαζικής επικοινωνίας σε περιπτώσεις κρίσεων.

3.Αντιληφθείτε τη σηµασία  της προετοιµασίας και της ετοιµότητας για την αντιµετώπιση κρίσεων που αφορούν  την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων

4.Θέσετε τις προϋποθέσεις για την οµαλή λειτουργία της οµάδας διαχείρισης κρίσεων µέσω των διαδικασιών του συστήµατος διαχείρισης της εταιρείας σας

Προφίλ συμμετεχόντων

Λειτουργοί ασφαλείας και Υγείας, Μέλη της επιτροπής Ασφαλείας και Υγείας, Μηχανολόγοι, Υπεύθυνοι Συντήρησης, Υπεύθυνοι Τμημάτων, Τεχνικοί Εργαστηρίων

Πρόγραμμα σεμιναρίων

02/02/2022 – 1η Μέρα

Ώρα: 9:00 έως 10:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

 • Συστάσεις
 • Ιστορικό
 • Το βακτήριο της Λεγεωνέλλας (περιγραφή και
  χαρακτηριστικά)
 • Συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό
  του βακτηρίου
 • Η νόσος των Λεγεωναρίων
 • Που μπορεί να βρεθεί η Λεγεωνέλλα

Ώρα: 10:00 έως 11:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

 • Τι προβλέπει η νομοθεσία
 • Κυπριακές νομοθεσίες
 • Ευρωπαϊκές νομοθεσίες
 • Τα νομοθετικά όρια και οι απαιτήσεις για παρακολούθηση

Ώρα: 11:00 έως 11:15
Διάρκεια: 0:15 Λεπτά

11:15 12:15 1:00

Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

 • Τι απαγορεύεται με βάση τον νομό
 • Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών
 • Τι δεν αποτελεί αδίκημα
 • Αναλύσεις και εξετάσεις δειγμάτων

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών

12:15 13:15 1:00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή
 • Καταστάσεις κρίσης
 • Αποφάσεις στα αρχικά στάδια
 • Διερεύνηση του περιστατικού

Ευθύνες και καθήκοντα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

 • Καθορισμός της Ομάδας και κριτήρια επιλογής
 • Συντονιστές κρίσεων
 • Ο ρόλος της ομάδας διαχείρισης κρίσεων
 • Ευθύνες και καθήκοντα της ομάδας και των συντονιστών

Εργαστήριο « Η πρώτη συνάντηση της ομάδας και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν – Μαζική τροφική δηλητηρίαση»

03/02/2022 – 2η Μέρα

Ώρα: 9:00 έως 11:00
Διάρκεια: 2:00 Ώρες

 • ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

  §  Χειρισμός τροφικών δηλητηριάσεων

  §  Χειρισμός ακαταλλήλων τροφίμων

  §  Χειρισμός περιπτώσεων ξένων σωμάτων

  §  Χειρισμός περιπτώσεων γενετικά τροπωμένων τροφίμων

  §  Χειρισμός περιπτώσεων σημάνσεων

  §  Χειρισμός παραπόνων καταναλωτών

  Χειρισμός και σχεδιασμός καταστάσεων έκτακτης ανάγκης- Πλημμύρες, φωτιά, διακοπή ηλεκτρισμού- ανάκληση τροφίμων.

Ώρα: 11:00 έως 11:15
Διάρκεια: 0:15 Λεπτά

Ώρα: 11:15 έως 12:15
Διάρκεια: 1:00 Ώρες

 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • Ανάλυση της διαδικασίας
  • Ανάλυση της διεργασίας
  • Περιπτωσιακή Μελέτη

  Παρουσίαση διαδικασίας

Σημειώσεις

 • Το ΦΠΑ υπολογίζεται επί του αρχικού προ επιδοτούμενου ποσού
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την έναρξη του
  προγράμματος, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό της συμμετοχής σας στο πλήρες ύψος της.
 • Όροι πληρωμής: Τα πλήρη δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο
  όνομα h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές.