Το εργαστήριό μας εξακολουθεί να λειτουργεί με εναλλαγές περιστροφής και παρέχουμε υπηρεσίες χωρίς επαφή για δειγματοληψία.

Μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας εξ αποστάσεως (Skype, Microsoft Teams) Εκπαίδευση- Αναμονή για οδηγίες από την ΑνΑΔ για προγραμματισμένα σεμινάρια- E-learning-Remote Class Rooms)

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων παρέχει υπηρεσίες υγιεινής και αποστείρωσης σε όλη την Κύπρο.