Διαχείριση Αλλεργιογόνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

21/03/2022 & 09:00 – 17:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

7 ώρες

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

€120 + ΦΠΑ (€22,80)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑνΑΔ

€84

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€58,80

ΤΗΛ

+357 22 317345

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@foodtech.com

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ GOOGLE
ICAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ
DOWNLOAD SEMINAR INFORMATION

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Παναγιώτης Ανδρέου

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ζωτικής σημασίας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού κάθε επιχείρησης, η οποία διαχειρίζεται τρόφιμα και ποτά με τον οποιονδήποτε τρόπο, για την διασφάλιση της υγείας των πελατών της, αλλά και για την διατήρηση του καλού ονόματος του brand της. Η επαγγελματική διαχείριση και η σωστή σήμανση τροφίμων σε ότι αφορά αλλεργιογόνα συστατικά αποτελεί ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για την βιομηχανία τροφίμων, είτε μια επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα εστίασης, ξενοδοχείων, μεταποίησης, συσκευασίας ή ακόμα και ηλεκτρονικής πώλησης τροφίμων.

Σκοπός

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος αναμένεται, ότι οι εκπαιδευόμενοι της επιχείρησης σας θα:

α) Εμπλουτίσουν και αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την νομοθεσία για τα Αλλεργιογόνα Τρόφιμα (Καν. 1169 / 2011), την ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών / χειρισμών, την εφαρμογή προγράμματος ασφάλειας για τα αλλεργιογόνα τρόφιμα.

β) Αναπτύξουν το επίπεδο των δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε να εφαρμόζουν νέους τρόπους ελέγχου των αλλεργιογόνων, να αξιολογούν τις διεργασίες που εφαρμόζονται και να προβαίνουν στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

γ) Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με θέματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς προς τους πελάτες, αλλά και τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών.

δ) Αναπτύξουν τις απαιτήσεις για εφαρμογή καλών Πρακτικών Υγείας.

ε) Αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των αλλεργιογόνων.

Προφίλ συμμετεχόντων

Διευθυντές F&B, Chef, Προσωπικό Κουζίνας, Υπεύθυνοι Τμημάτων Τροφίμων, Υπεύθυνοι Ποιοτικού Ελέγχου, Μέλη της Ομάδας HACCP, Χειριστές Τροφίμων

Πρόγραμμα σεμιναρίου

21/03/2022

Ώρα: 9:00 έως 10:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

Κανονισμός 1169 / 2011 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Παροχή Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές.

 • Απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα αλλεργιογόνα τρόφιμα.
 • Υποχρεώσεις επιχειρήσεων Μαζικής εστίασης – Στατιστικά περιστατικών και ανακλήσεων τροφίμων στην Κύπρο και διεθνώς.

Ώρα: 10:00 έως 11:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

Bασικές αρχές και ορισμοί της τροφικής αλλεργίας και δυσανεξία.

 • Συμπτώματα τροφικής αλλεργίας / δυσανεξίας
 • Αποφυγή και αντιμετώπιση τροφικής αλλεργίας
 • Συνέπειες για την επιχείρηση από τις τροφικές αλλεργίες και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής
 • Τρόφιμα με γλουτένη

Ώρα: 11:00 έως 11:15
Διάρκεια: 15 Λεπτά

Ώρα: 11:15 έως 12:15
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

HACCP, ως μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση των κινδύνων, τη διαχείριση και τον έλεγχο των αλλεργιογόνων τροφίμων.

 • Ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα τροφίμων.
 • Γενικές αρχές και απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος.
 • Εκτίμηση κινδύνων για αλλεργιογόνα – Παραδείγματα χειρισμού και ελέγχου.

Ώρα: 12:15 έως 12:45
Διάρκεια: 30 Λεπτά

Ώρα: 12:45 έως 14:45
Διάρκεια: 2:00 Ώρες

Τρόποι χειρισμού και αντιμετώπισης επιμόλυνσης τροφίμων με αλλεργιογόνες ουσίες και προληπτικά μέτρα για αποφυγή.

 • Μέτρα και τρόποι χειρισμού τροφίμων στους χώρους παρασκευής.
 • Αγορές τροφίμων από αξιόπιστους προμηθευτές.
 • Σχέσεις με προμηθευτές – Καλές πρακτικές.
 • Σήμανση και προδιαγραφές πρώτων υλών.
 • Συνεχής ενημέρωση για τη νομοθεσία – περιγραφή των μενού – διαθέσιμες πληροφορίες για τα συστατικά.
 • Καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα συστατικά τροφίμων και κατάλληλη φύλαξη τους.
 • Διασταυρούμενη επιμόλυνση – Ατομική Υγιεινή-Πλύσιμο χεριών, στολές εργασίας.
 • Διάθεση απορριμμάτων των καθορισμένων αλλεργιογόνων.
 • Διαδικασίες καθαρισμού – Πρόγραμμα καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.

Ώρα: 14:45 έως 15:00
Διάρκεια: 15 Λεπτά

Ώρα: 15:00 έως 16:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

 • Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού κουζίνας και του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών.
 • Επικοινωνία με πελάτες και αντιμετώπιση αιτημάτων – Ικανότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις πελατών.
 • Διορισμός ειδικού συμβούλου από την επιχείρηση με γνώση στα θέματα αλλεργιογόνων ουσιών.
 • Allergens Tool Box και η ενημέρωση όλων.

Ώρα: 16:00 έως 17:00
Διάρκεια: 1:00 Ώρα

 • Κατάλληλες σημάνσεις για πληροφόρηση των πελατών, πίνακες, μενού, ιστοσελίδες κλπ. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Αντιμετώπιση πελατών – διακριτικότητα / ευγένεια / διπλωματία.
 • Διαδικασία αντιμετώπισης ερωτημάτων από πελάτη.
 • Αντιμετώπιση μιας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης.
 • Αποφυγή και αντιμετώπιση.
 • Πως πρέπει να ενεργήσουμε.
 • Αξιολόγηση εκπαίδευσης – Ερωτηματολόγιο.

Σημειώσεις

 • Το ΦΠΑ υπολογίζεται επί του αρχικού προ επιδοτούμενου ποσού.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό της συμμετοχής σας στο πλήρες ύψος της.
 • Όροι πληρωμής: Τα πλήρη δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα h.s.i. Foodtech Laboratories Ltd.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές.